Heb je te veel Bronchostop® Duo Pastille ingenomen?

Als je veel te veel van dit geneesmiddel hebt gebruikt, kunnen als bijwerkingen bekende symptomen versterkt optreden. Neem in dit geval contact op met je arts. Hij/zij kan beslissen over de mogelijk te nemen maatregelen.

Wanneer je te veel van Bronchostop® Duo Pastille hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).