Heb je te veel Bronchostop® Duo Siroop ingenomen?

Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld. Wanneer je te veel van Bronchostop® Duo Siroop hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).