Hoe bewaar ik Bronchostop® Duo Pastille?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.