Kan Bronchostop® Duo Pastille ingenomen worden met andere geneesmiddelen?

Ja, er werden geen interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Theoretisch gezien kan door de fysische eigenschappen van heemstwortel de opname van gelijktijdig genomen geneesmiddelen vertraagd zijn. Uit voorzorg mag u BRONCHOSTOP DUO Pastille niet nemen een half uur tot een uur voor- of nadat u andere geneesmiddelen zult nemen/hebt genomen.

Neem je naast Bronchostop® Duo Pastille nog andere geneesmiddelen in, of heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.