Kan Bronchostop® Duo Siroop ingenomen worden met andere geneesmiddelen?

Ja, er werden geen interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd. Neem je naast Bronchostop® Duo Siroop nog andere geneesmiddelen in, of heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.